Waarom is DATA-COACH belangrijk voor scholen?

Kwaliteitszorg is van essentieel belang voor continuïteit van scholen en het onderwijs van kinderen. De inspectie waardeert verslaglegging vanuit DATA-COACH bij de beoordeling van uw school.

DATA-COACH is een webbased instrument om de kwaliteitszorg in scholen te structureren en borgen. Ontwikkeld op basis van ervaring en expertise van B-Consult.

Leg procedures eenvoudig vast. Integreer en optimaliseer de jaarplanning en voorkom verspillingen. Op basis van de LEAN werkmethode kunnen met DATA-COACH alle scholen efficiënter werken en kwaliteit leveren.

Bij wisselingen in het leerkrachtenbestand of bij een nieuwe directie hoeft de school niet alles opnieuw te instrueren. Dat is effectief en borgt de procedures om de behaalde kwaliteit vast te houden.

Nieuwe toepassingen en applicatie-mogelijkheden:

DATA-COACH is ontwikkeld door experts

B-Consult is de bedenker en ontwikkelaar van DATA-COACH.

Bianca Meijer van B-Consult is al vele jaren werkzaam als consultant en (interim) begeleider op basisscholen. Vanuit een audit beoordeelt zij scholen en begeleidt ze deze scholen naar een hogere kwaliteit. Het totale scala van kwaliteitsfactoren, zoals organisatie, demografische factoren, competentie en structuur, worden daarin meegenomen en aangepakt. De focus ligt daarbij altijd op handelings- en opbrengstgericht werken.

kwaliteitszorg basisscholen data-coach

Scholen behalen daarna een ruime voldoende na inspecties en verslaglegging van de kwaliteitszorg en organisatie vanuit DATA-COACH wordt als positief beschouwd door de inspectie.

Toch ziet Bianca vaak dat het kwaliteitsniveau niet stabiel blijft en langzaam weer daalt. Vaak door wisselingen in directie en/of medewerkers of door slechte implementatie van vernieuwingen in het onderwijs.

Daarom heeft B-Consult DATA-COACH ontwikkeld.

Om procedures, protocollen, jaarplannen, strategieën en werkwijzen te structureren en vervolgens te borgen in het schoolsysteem. Vanuit de jarenlange ervaring en inzichten wordt DATA-COACH exact dat wat scholen nodig hebben om op een hoog kwaliteitsniveau te blijven.

Als u de kwaliteitszorg van uw school wilt verbeteren, danwel op peil wilt houden, overweeg dan ook DATA-COACH op uw school.

Een korte introductie en handleiding.
 

kwaliteitszorg met leerlingvolgsysteem van data-coachNadat u DATA-COACH heeft besteld ontvangt u inloggegevens voor uw eigen account. De basis elementen van uw organisatie wordt vervolgens ingevoerd door één van uw medewerkers. B-Consult kan dit ook voor u doen.

Als alle basisgegevens zijn ingevoerd volgt een teamuitleg met alle betrokken medewerkers. B-Consult kan dit traject voor u begeleiden middels een training op maat.