DATA-COACH training leerkrachten onderwijs kwaliteitszorg

Training voor leerkrachten onderwijs

Begeleiding van de DATA-COACH applicatie

Inhoud training DATA-COACH:

Om de inhoud van de DATA-COACH goed in te vullen gaan we uit van de volgende vijf standaarden:

  1. Uitgangspunten van het onderwijs
  2. Doelstellingen van het onderwijs
  3. Organisatie van het onderwijs
  4. Niveaus van ondersteuning
  5. Procedures en afspraken

Als instrument is DATA-COACH applicatie geschikt voor het intern begeleiden van het onderwijsteam en de leerlingen met (specifieke) ondersteuningsbehoeften. Bovendien draagt het bij aan het duurzaam verbeteren van onderwijs en bij het coachen van startende leerkrachten. Met de training in het werken met de DATA-COACH applicatie kunnen leerkrachten en medewerkers de applicatie optimaal instellen. Na de training en het optimaal instellen kunnen leerkrachten en scholen doelgerichter werken en werkdruk verlaging ervaren. 

Doelgroep:

Primair onderwijs, speciaal (basis) onderwijs, intern begeleiders, leerkrachten met coördinerende taken  en directie, minimaal HBO niveau

Niveau opleiding: 

HBO

Doelstelling:

Na deze trainingsdag, ben je in staat zelfstandig de DATA-COACH in te richten voor je school en het team te begeleiden met behulp van de DATA-COACH.

Studiebelasting: 

1 dag

Studiemateriaal:

Inclusief: syllabus

Verplicht aan te schaffen: DATA-COACH

Kwalificatie:

Je ontvangt een certificaat van deelname

Kosten:

€ 475,- per deelnemer

Dit is inclusief  koffie, thee, en een lunch  op locatie, eventueel aanvullende materialen die nodig zijn.

kwaliteitszorg basisscholen data-coach
Data en locaties volgen, of neem contact op voor de mogelijkheden.

DATA-COACH software is met de kennis en ervaringen van B-consult in onderwijs en kwaliteitszorg ontwikkeld om de leerdoelen en de schoolplanning in het onderwijs in beeld te kunnen houden.