Vaak gestelde vragen

Data Coach kwaliteit in onderwijs

DATA-COACH is een databank die ingezet wordt om de kwaliteitszorg van scholen te borgen door alle schooluitgangspunten en -doelen, maar ook afspraken en procedures vast te leggen.

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van leerlingen, zowel op individueel- als groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling.

Steeds meer scholen gingen u al voor. De meeste scholen in het basisonderwijs, reguliere scholen, Daltonscholen, Montessorischolen en vrije scholen. DATA-COACH werkt voor iedere school die kwaliteit wil garanderen. We leveren DATA-COACH in heel Nederland, op de Nederlandse Antillen, in België en Nederlandse scholen in het buitenland.

In DATA-COACH maak je gebruikers aan met speciale rechten. Het grote voordeel is dat alleen op managementniveau mutaties in het systeem aan te brengen zijn, terwijl iedereen inzicht heeft in deze documenten. Dit zorgt voor een organisatiebreed gedragen werkwijze en kwaliteitsborging.

Dit is een overzichtelijk instrument wat ingedeeld is in maanden, weken en dagen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen leerkrachten, de intern begeleider en de directie. Alle drie de afspraken staan naast elkaar en kunnen aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er ruimte voor eigen planning. De leerkracht ziet zo in een oogopslag of hij/zij wel of geen tijd heeft voor een andere afspraak. Door afspraken te arceren, eventueel met een vast kleurschema, krijgt men nog meer overzicht van belangrijke data.

Officieel geeft de inspectie geen waardering of advies voor instrumenten, maar scholen die DATA-COACH gebruiken en vooraf of tijdens het inspectiebezoek een pdf sturen van het programma, krijgen wel waardering dat de kwaliteitszorg middels DATA-COACH geborgd wordt.

Als iedereen binnen een organisatie dezelfde methoden en procedures volgt, functioneert het beter. De digitale faciliteiten van DATA-COACH maken het mogelijk om efficiënter en eenduidiger samen te werken. De planningsmodule voorkomt dubbele en gemiste afspraken. Leerkrachten werken prettiger en met minder stress. Met focus op kwaliteit.

Een online faciliteit als DATA-COACH, ontwikkeld door een expert in het onderwijs, is uniek in het (basis)onderwijs.

B-Consult installeert en helpt bij het implementeren van DATA-COACH. Middels periodieke updates en tips blijft het werken met DATA-COACH up-to-date en top-of-mind. Als er vragen zijn kunt u de helpdesk bellen voor snelle ondersteuning.

Voor de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs biedt DATA-COACH specifieke modules. Op dit moment is er een module speciaal voor scholen en voor besturen.

DATA-COACH wordt na aanschaf direct online geïnstalleerd. Het vullen doet u zelf. Een uitgebreide handleiding is online beschikbaar.
Met DATA-COACH is eenvoudig te werken dus direct effectief.