Bianca Meijer

Bianca Meijer

Blog voor leraren, schoolbestuur, onderwijsondersteuning en voor het verhogen van de kwaliteit in onderwijs.

Nieuws / Blog artikel van DATA-COACH

Werkdruk in onderwijs?

Hoe ziet je jaarplanning eruit?

Je hebt vast de eerste vergaderingen of bijeenkomsten met je team gehad. Wellicht zijn er alweer veranderingen voor het gymrooster, buitenspeelrooster en pleinwacht? Heb je nog zicht op je jaarplanning voor dit komend schooljaar?
Waar zitten de piekmomenten, weet je in welke week de werkdruk iets omhooggaat en echt niets meer bij kan? Wanneer zijn de schoolreisjes en sportdag gepland? Meestal aan het einde van het schooljaar, naast alle andere belangrijke afrondende zaken op onderwijsgebied. Hoe vaak en hoe lang wordt er vergaderd? Hoe vang je dit op voor de mensen die op die dag niet werken? Wordt er met een briefing gewerkt of met een dagstart door middel van een bordsessie?


Is de jaarplanning al rond en herken je piektijden?


Denk in oplossingen:
ü Maak een jaarplanning altijd vanuit de Handeling Gericht Werken (HGW) cyclus en plan de rest eromheen.
ü Zorg ervoor dat de ‘verplichtingen’ zoveel mogelijk over het jaar verdeeld zijn
ü Adviseer eens de sportdag of het schoolreisje aan het begin van het jaar te doen in plaats van het einde van het jaar.
ü Betrek leerkrachten bij de planning aan het begin en/of einde van het schooljaar tijdens een studiedag bijvoorbeeld, hiermee maak je ze eigenaar.
ü Begin de dag met een dagstart of de week met een weekstart om op koers te blijven. Zo voorkom je dat halverwege het jaar de agenda weer moet worden aangepast. Op deze manier blijf je ook je doelen behalen.


Zie jij ook waar de werkdruk van je collega’s omhooggaat?


Maak afspraken:
ü Wees begripvol, maar zet de organisatie voorop, werkdruk is een gevoel
ü Bekijk samen de jaarplanning en bespreek met je collega waar men denkt tegenaan te lopen en waarom.
ü Vraag je collega zelf oplossingen te bedenken, die passen binnen de organisatie
ü Kom je er samen niet uit, maak dan een afspraak met de directie erbij, hij/zij is verantwoordelijk voor het arbeidsethos van je collega.


Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA)


Wat er in feite gebeurt bij ‘denken voor een ander’ is dat je de verantwoordelijkheden voor de ander aan het invullen bent.
Het is een vorm van over-zorgzaamheid. Je ontneemt de ander de mogelijkheid om zelf op iets te reageren, om zelf keuzes te maken, om zelf aan te geven wat hij/zij vervelend vindt. Sommige mensen hebben wel wat ondersteuning nodig om voor zichzelf op te komen. Hierin kun je mensen coachen.


Denken voor een ander:
ü Als ik dit zeg, wordt hij/zij vast boos.
ü Ik doe dit maar niet want dat vindt hij/zij vervelend.
ü Deze vraag zou ik hem/haar nu niet stellen want dat vindt hij/zij vast heel moeilijk.

Sterker nog: men denkt niet alleen voor een ander maar vaak laat men het eigen gedrag afhangen van de reactie van de ander (oftewel: hoe men denkt dat de ander zal reageren).


Voelen voor een ander:
ü Niet zo lekker in zijn/haar vel zit
ü Met problemen rondloopt
ü Zich zorgen maakt over
ü Verdrietig is

Aannames:
Denken voor een ander is grotendeels gebaseerd op aannames. Je vormt een beeld hoe je denkt dat de ander zal reageren. Of ’t ook klopt? Dat is zeer de vraag, meestal klopt het namelijk niet.
Mensen die te snel de zaken invullen voor een ander belemmeren zichzelf in de communicatie met de ander. Ze stellen zich niet meer open in wat de ander te vertellen heeft of wat de ander daadwerkelijk bedoelt.

Een goede jaarplanning helpt jezelf en een ander

In de DATA-COACH zit een jaarplanner die je helpt om georganiseerd te blijven en helpt om de werkdruk van een schooljaar te verdelen.

In de jaarplanner zie je wat de taken van de leerkracht zijn, die van de intern begeleider en van de directie, daarnaast kun je nog een eigen planning bijhouden. Zodra er een verandering plaatsvindt, wordt dit doorgegeven en ben je meteen allemaal op de hoogte. Op deze manier blijf je up-to-date en zullen piekmomenten geminimaliseerd worden.

Artikel delen:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email